Anasayfa   İletişim
 
www.kayseridkkyb.com

DİĞER HABERLER
12.04.2018 Tarihinde 5.Olağan Genel Kurumuz yapılmıştır.
Birliğimiz 2018 yılı 5.Olağan Genel Kurul İlanı
Başkanımız Ali YÜCE İl Tarım Müdürümüz Özkan KAYACAN a Plaket taktim etti.
13.04.2017 Tarihinde Millet Vekilimiz Sayın Hülya NERGİS Birliğimizi ziyaret etti
Kayseri İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4.Olağan Genel Kurul İlanı
12.03.2017 Tarihli Adana Küçükbaş Hayvancılık Toplantısı
16.02.2017 Tarihli İl Müdürlüğü Süt Konulu Toplantısı

Birliğimiz 2018 yılı 5.Olağan Genel Kurul İlanı

9.3.2018

KAYSERİ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

5.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SAYIN ÜYEMİZ;

Birliğimiz olağan 5.genel kurulu aşağıda belirlenen gündem çerçevesinde 12/04/2018 tarihinde, saat 11:00’de Beyaz Saray DE LUXE Ziyafet ve Balo Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 21/04/2018 tarihinde 11:00 de Beyaz Saray DE LUXE Ziyafet ve Balo Salonunda yapılacaktır. Asıl üyelerimizin iştirakı rica olunur.

Toplantı Adresi: Beyaz Saray DE LUXE Ziyafet ve Balo Salonu Mimarsinan Mh. Kocasinan Bulvarı (Emekinönü Parkı Sonu Çevreyol) No:144/A Kocasinan/KAYSERİ  

                                                                                                                Başkan Yrd.                                Başkan

                                                                                                              Adem ÇÜRÜK                             Ali YÜCE

TOPLANTI GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış,

2-Divan Heyetinin seçimi

3-Saygı duruşu ve istiklal marşı

4-Gündem okunması, açılış ve misafir konuşmaları

5-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

6-2017 yılı bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması ve kabulü

7- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının ibrası

8-2018-2019 yıllarının tahmini bütçesinin okunması müzakeresi ve onaylanması,

9-Kuruluş belgesinin 24.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen bentler ile genel kurula mahsus diğer görevler hariç diğer bentlerde belirlenmiş görevlerin yönetim kuruluna devredilmesi konusunun görüşülmesi,

10-Hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak ortak olmak ve işletme için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Birliğe gelir temin etmek amacıyla

      a)Üye giriş aidatının belirlenmesi

      b)üye yıllık aidatının belirlenmesi

      c)üyelere verilen hizmet bedelinin belirlenmesi

      d)Üyelerin yıllık aidat ve hizmet bedeli ödeme, usul ve şeklinin belirlenmesi,

 12-Desteklemelerin birlik aracılığıyla üyelerin hesabına aktarılması durumunda üyelerden alınacak yıllık aidat ve her      türlü hizmet bedeli (ıslah, veri tabanı, soy kütüğü, sürü kaydı vb.)  tutarlarının birlik hesaplarına aktarılan destekleme tutarlarında kesilme hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi                    

 13-Miadı dolan demirbaşların düşürülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Birlik için; menkul gayri, menkul her türlü araç, gereç ve hizmet aracı alım-satım kiralama konusu ve bu konuda takip edilecek usul ve esaslar hakkında ayrıca bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kurumlardan kredi ve borç para alabilmesi, gayrimenkul ipotek verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu, kalkınma ajansları, ili özel idaresi, soysal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Avrupa birliği, dünya bankası, ulusal ajans gibi hibe/kredi veren tüm ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına başvuru sahibi, ortak ya da iştirakçı olarak proje hazırlamak, gerekli başvuru işlemlerini yapmak ve proje faaliyetlerinin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16-Danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17-Personel kadro ücret ve yolluklarının tespit edilmesi hususunda yetki verilmesi,

18-Üyelerin koç ihtiyacını karşılamak üzere damızlık koç istasyonun kurulması ve işletilmesi, kurulacak tesis için gerekli canlı cansız demirbaş araç gereç ve üretim maddelerinin (girdi) temini hususu ili ilgili karar alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,

19-Önümüzdeki yıllarda hayvancılıkla ilgili yurt içi ve dışında yapılacak olan yarışma fuar eğitim, seminer, toplantı vb. organizasyonlara birlik adına katılma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, ayrıca ilgili harcamaların birlik tarafına karşılanmasına karar verilmesi,

20-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakları ve yolluk, yevmiye ve konaklama ücretlerinin belirlenmesi,

21-Seçimlerin yapılma usulünün belirlenmesi,

22-4 yıl görev yapmak üzere 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulunun seçimi; 3 asıl, 3 yedekten oluşan denetleme kurulunun seçimi ve 6 asıl 6 yedek üyeden oluşan merkez birliği delegelerinin seçimi,

23-Dilek, temenni ve kapanış.Yararlı Linkler
 
Sosyal
Copyright 2015 | Resmi Web Sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.